Xeven Inc

no image Korporacja Xeven Inc posługuje się numerem identyfikacyjnym 4568407. Administracyjnie podmiot leży na obszarze powiatu Queens, zaś podlega jurysdykcji stanu New York. Firma została zarejestrowana dnia 2014-04-28. Zgodnie z amerykańskim nazewnictwem podmiot został określony jako Domestic Business Corporation. Funkcję dyrektora zarządzającego pełni Sui Wen Wu. Siedziba zarządu mieści się pod adresem 88-39 17Th Street, 11421 Woodhaven w stanie New York.
World One Telecom, Inc  screen

World One Telecom, Inc

Firma World One Telecom, Inc dysponuje numerem identyfikacyjnym 4649621. Administracyjnie jednostka leży na obszarze...