Xin Ao International Group Corp.

no image Firma Xin Ao International Group Corp. posługuje się numerem identyfikacyjnym 4071994. Administracyjnie podmiot leży na obszarze powiatu Queens, zaś podlega jurysdykcji stanu New York. Instytucja została wpisana do rejestru w dniu 2011-03-24. Zgodnie z amerykańskim systemem gospodarczym zakład został scharakteryzowany jako Domestic Business Corporation. Funkcję dyrektora zarządzającego pełni Cui Xian Lin. Budynek firmy mieści się pod adresem 153-14 60 Ave 2Fl, 11355 Flushing w stanie New York.
World One Telecom, Inc  screen

World One Telecom, Inc

Firma World One Telecom, Inc dysponuje numerem identyfikacyjnym 4649621. Administracyjnie jednostka leży na obszarze...