Yamis Corporation

no image Firma Yamis Corporation posługuje się numerem identyfikacyjnym 4477260. Administracyjnie podmiot leży na obszarze powiatu Kings, zaś podlega jurysdykcji stanu New York. Instytucja została zarejestrowana dnia 2013-10-24. Zgodnie z amerykańskim systemem gospodarczym podmiot został określony jako Domestic Business Corporation. Funkcję dyrektora generalnego pełni Yamis Corporation. Budynek zarządu mieści się pod adresem 5337 Preston Ct, 11234 Brooklyn w stanie New York.
Worldwide Celebrities Ny, Llc screen

Worldwide Celebrities Ny, Llc

Firma Worldwide Celebrities Ny, Llc posługuje się numerem identyfikacyjnym 4552660. W ujęciu administracyjnym...