Yamis Corporation

no image Firma Yamis Corporation posługuje się numerem identyfikacyjnym 4477260. Administracyjnie podmiot leży na obszarze powiatu Kings, zaś podlega jurysdykcji stanu New York. Instytucja została zarejestrowana dnia 2013-10-24. Zgodnie z amerykańskim systemem gospodarczym podmiot został określony jako Domestic Business Corporation. Funkcję dyrektora generalnego pełni Yamis Corporation. Budynek zarządu mieści się pod adresem 5337 Preston Ct, 11234 Brooklyn w stanie New York.
World One Telecom, Inc  screen

World One Telecom, Inc

Firma World One Telecom, Inc dysponuje numerem identyfikacyjnym 4649621. Administracyjnie jednostka leży na obszarze...