Yanesa Group Inc

no image

Firma Yanesa Group Inc posługuje się numerem identyfikacyjnym 4686663. Administracyjnie podmiot leży na obszarze powiatu Kings, zaś podlega jurysdykcji stanu New York. Firma została zarejestrowana dnia 2014-12-31. Zgodnie z amerykańskim nazewnictwem zakład został scharakteryzowany jako Domestic Business Corporation. Funkcję dyrektora zarządzającego pełni Motta, Aida J. Budynek zarządu mieści się pod adresem 1234 66Th Street Apt 2, 11219 Brooklyn w stanie New York.

World One Telecom, Inc  screen

World One Telecom, Inc

Firma World One Telecom, Inc dysponuje numerem identyfikacyjnym 4649621. Administracyjnie jednostka leży na obszarze...