Ye Construction Inc.

no image Firma Ye Construction Inc. dysponuje numerem identyfikacyjnym 3457592. W ujęciu administracyjnym jednostka leży na obszarze powiatu Queens, zaś podlega jurysdykcji stanu New York. Firma została zarejestrowana dnia 2007-01-04. Zgodnie z amerykańskim nazewnictwem zakład został sklasyfikowany jako Domestic Business Corporation. Funkcję dyrektora generalnego pełni Ye Construction Inc.. Budynek zarządu znajduje się pod adresem 131-88 Avery Avenue, 11355 Flushing w stanie New York.
Worldwide Celebrities Ny, Llc screen

Worldwide Celebrities Ny, Llc

Firma Worldwide Celebrities Ny, Llc posługuje się numerem identyfikacyjnym 4552660. W ujęciu administracyjnym...