Ying Shuo North America Inc.

no image Firma Ying Shuo North America Inc. posługuje się numerem identyfikacyjnym 4687419. Administracyjnie podmiot leży na obszarze powiatu Westchester, zaś podlega jurysdykcji stanu New York. Instytucja została wpisana do rejestru w dniu 2015-01-02. Zgodnie z amerykańskim nazewnictwem zakład został sklasyfikowany jako Domestic Business Corporation. Funkcję dyrektora zarządzającego pełni Renaud P. Baker. Siedziba firmy znajduje się pod adresem 81 Main Street, Suite 100, 10601 White Plains w stanie New York.
World One Telecom, Inc  screen

World One Telecom, Inc

Firma World One Telecom, Inc dysponuje numerem identyfikacyjnym 4649621. Administracyjnie jednostka leży na obszarze...