Yj Entertainment Inc

no image Przedsiębiorstwo Yj Entertainment Inc posługuje się numerem identyfikacyjnym 4582379. W ujęciu administracyjnym podmiot leży na obszarze powiatu Queens, zaś podlega jurysdykcji stanu New York. Instytucja została wpisana do rejestru w dniu 2014-05-23. Zgodnie z amerykańską nomenklaturą zakład został scharakteryzowany jako Domestic Business Corporation. Funkcję dyrektora generalnego pełni Yj Entertainment Inc . Siedziba firmy znajduje się pod adresem 136-31 41St Avenue, Suite 5D, 11355 Flushing w stanie New York.
World One Telecom, Inc  screen

World One Telecom, Inc

Firma World One Telecom, Inc dysponuje numerem identyfikacyjnym 4649621. Administracyjnie jednostka leży na obszarze...