Ymm International Inc

no image Firma Ymm International Inc dysponuje numerem identyfikacyjnym 2254818. Jednostka prowadzi działalność przy ulicy 1412 Broadway, Room 1959, w miejscowości New York 10018, w stanie New York. W ujęciu administracyjnym podmiot leży na obszarze powiatu New York, zaś podlega jurysdykcji stanu New York. Korporacja została zarejestrowana dnia 1998-04-30. Zgodnie z amerykańskim nazewnictwem zakład został scharakteryzowany jako Domestic Business Corporation. Funkcję dyrektora zarządzającego pełni Ymm International Inc . Siedziba zarządu mieści się pod adresem 1412 Broadway, Room 1959, 10018 New York w stanie New York.
Xeven Inc screen

Xeven Inc

Korporacja Xeven Inc posługuje się numerem identyfikacyjnym 4568407. Administracyjnie podmiot leży na obszarze...