Younas and Son Inc

no image Firma Younas and Son Inc posługuje się numerem identyfikacyjnym 4689942. Administracyjnie podmiot leży na obszarze powiatu Kings, zaś podlega jurysdykcji stanu New York. Korporacja została wpisana do rejestru w dniu 2015-01-07. Zgodnie z amerykańską nomenklaturą zakład został określony jako Domestic Business Corporation. Funkcję dyrektora generalnego pełni Usman Younas. Budynek zarządu mieści się pod adresem 1544 Coleman St, 11234 Brooklyn w stanie New York.
World One Telecom, Inc  screen

World One Telecom, Inc

Firma World One Telecom, Inc dysponuje numerem identyfikacyjnym 4649621. Administracyjnie jednostka leży na obszarze...