Zayaan Construction, Corporation

no image Przedsiębiorstwo Zayaan Construction, Corporation dysponuje numerem identyfikacyjnym 4152697. Administracyjnie podmiot leży na obszarze powiatu Kings, zaś podlega jurysdykcji stanu New York. Instytucja została wpisana do rejestru w dniu 2011-10-12. Zgodnie z amerykańskim systemem gospodarczym zakład został scharakteryzowany jako Domestic Business Corporation. Funkcję dyrektora generalnego pełni Zayaan Construction, Corporation. Siedziba firmy znajduje się pod adresem 791 Coney Island Ave , 11218 Brooklyn w stanie New York.
World One Telecom, Inc  screen

World One Telecom, Inc

Firma World One Telecom, Inc dysponuje numerem identyfikacyjnym 4649621. Administracyjnie jednostka leży na obszarze...