Ziki Bay Shore Inc

no image Firma Ziki Bay Shore Inc posługuje się numerem identyfikacyjnym 4583930. Administracyjnie podmiot leży na obszarze powiatu Suffolk, zaś podlega jurysdykcji stanu New York. Firma została wpisana do rejestru w dniu 2014-05-29. Zgodnie z amerykańskim systemem gospodarczym zakład został scharakteryzowany jako Domestic Business Corporation. Funkcję dyrektora generalnego pełni Bi Fang Chen. Budynek firmy znajduje się pod adresem 1701 Sunrise Hwy, 11706 Bay Shore w stanie New York.
World One Telecom, Inc  screen

World One Telecom, Inc

Firma World One Telecom, Inc dysponuje numerem identyfikacyjnym 4649621. Administracyjnie jednostka leży na obszarze...