Zimms Computer Systems Inc

no image Przedsiębiorstwo Zimms Computer Systems Inc dysponuje numerem identyfikacyjnym 4387641. W ujęciu administracyjnym podmiot leży na obszarze powiatu Queens, zaś podlega jurysdykcji stanu New York. Firma została wpisana do rejestru dnia 2013-04-12. Zgodnie z amerykańskim nazewnictwem podmiot został scharakteryzowany jako Domestic Business Corporation. Funkcję dyrektora generalnego pełni Zimms Computer Systems Inc . Siedziba zarządu znajduje się pod adresem 70-50 Austin Street Ll115A, 11375 Forest Hills w stanie New York.
World One Telecom, Inc  screen

World One Telecom, Inc

Firma World One Telecom, Inc dysponuje numerem identyfikacyjnym 4649621. Administracyjnie jednostka leży na obszarze...