Zion Sacred Heart Of Christ Sabbath Church New York, Inc.

no image Przedsiębiorstwo Zion Sacred Heart Of Christ Sabbath Church New York, Inc. posługuje się numerem identyfikacyjnym 2121969. W ujęciu administracyjnym podmiot leży na obszarze powiatu Kings, zaś podlega jurysdykcji stanu New York. Instytucja została zarejestrowana dnia 1997-03-12. Zgodnie z amerykańskim nazewnictwem zakład został sklasyfikowany jako Domestic Not-For-Profit Corporation. Funkcję dyrektora generalnego pełni Enid V. Knight. Siedziba zarządu znajduje się pod adresem 735 East 49Th Street, 11203 Brooklyn w stanie New York.
World One Telecom, Inc  screen

World One Telecom, Inc

Firma World One Telecom, Inc dysponuje numerem identyfikacyjnym 4649621. Administracyjnie jednostka leży na obszarze...