Zj Realty Corp

no image Firma Zj Realty Corp dysponuje numerem identyfikacyjnym 2097809. W ujęciu administracyjnym jednostka leży na obszarze powiatu Kings, zaś podlega jurysdykcji stanu New York. Korporacja została zarejestrowana w dniu 1997-01-02. Zgodnie z amerykańskim nazewnictwem podmiot został sklasyfikowany jako Domestic Business Corporation. Funkcję dyrektora zarządzającego pełni Zj Realty Corp . Siedziba firmy znajduje się pod adresem 343 Fifth Avenue, 11215 Brooklyn w stanie New York.
World One Telecom, Inc  screen

World One Telecom, Inc

Firma World One Telecom, Inc dysponuje numerem identyfikacyjnym 4649621. Administracyjnie jednostka leży na obszarze...