Zjsc Empire Corp

no image

Przedsiębiorstwo Zjsc Empire Corp posługuje się numerem identyfikacyjnym 3936100. Administracyjnie podmiot leży na obszarze powiatu Kings, zaś podlega jurysdykcji stanu New York. Instytucja została wpisana do rejestru w dniu 2010-04-13. Zgodnie z amerykańską nomenklaturą zakład został scharakteryzowany jako Domestic Business Corporation. Funkcję dyrektora zarządzającego pełni Zjsc Empire Corp. Budynek firmy znajduje się pod adresem 293 New Drop Lane, 10306 Staten Island w stanie New York.

World One Telecom, Inc  screen

World One Telecom, Inc

Firma World One Telecom, Inc dysponuje numerem identyfikacyjnym 4649621. Administracyjnie jednostka leży na obszarze...