Zsa Medical Care, P c

no image

Przedsiębiorstwo Zsa Medical Care, P c dysponuje numerem identyfikacyjnym 3831242. Jednostka prowadzi działalność pod adresem 34-58 30Th St, 2R, w miejscowości Long Island City 11106, w stanie New York. W ujęciu administracyjnym jednostka leży na obszarze powiatu Queens, zaś podlega jurysdykcji stanu New York. Korporacja została wpisana do rejestru w dniu 2009-07-08. Zgodnie z amerykańskim systemem gospodarczym podmiot został scharakteryzowany jako Domestic Professional Corporation. Funkcję dyrektora zarządzającego pełni Zsa Medical Care, P c . Siedziba zarządu mieści się pod adresem 34-58 30Th St Apt 2R, 11106 Long Island City w stanie New York.

World One Telecom, Inc  screen

World One Telecom, Inc

Firma World One Telecom, Inc dysponuje numerem identyfikacyjnym 4649621. Administracyjnie jednostka leży na obszarze...