Zymm Trading Llc

no image Przedsiębiorstwo Zymm Trading Llc dysponuje numerem identyfikacyjnym 4629934. Administracyjnie jednostka leży na obszarze powiatu Kings, zaś podlega jurysdykcji stanu New York. Korporacja została zarejestrowana dnia 2014-09-02. Zgodnie z amerykańską nomenklaturą zakład został sklasyfikowany jako Domestic Limited Liability Company. Funkcję dyrektora generalnego pełni The Limited Liability Company. Siedziba zarządu znajduje się pod adresem 58 Buffalo Avenue, 11233 Brooklyn w stanie New York.
Worldwide Celebrities Ny, Llc screen

Worldwide Celebrities Ny, Llc

Firma Worldwide Celebrities Ny, Llc posługuje się numerem identyfikacyjnym 4552660. W ujęciu administracyjnym...